จ้างทำป้ายไวนิลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14

??ҹ??С??