ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

15
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมกับฝ่ายปกครอง จัดตั้งด่าน 7 วันอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับขี่รถ