วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือครั้งแรก โดยมีนายนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

29
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือครั้งแรก โดยมี นายนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานการประชุม