วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

63
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ