ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17