ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ประเภทงาน พนักงานวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 คน

33