ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประเภทงาน พนักงานขับรถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 คน

30