ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 1 คน

23