งานเกษตรลงพื้นที่ควบคุมเเละป้องกัน​โรคระบาด ลัมปี​ สกิน หย่อมบ้านแม่ต๋ง ม.1

13

วันที่ 10 กันยายน 2564 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอแม่ออน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ลงพื้นที่หย่อมบ้านแม่ต๋ง หมู่ที่ 1 เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน