ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยทาเหนือ ช่วยรถตกไหล่ทางบริเวณทางเนินเขาก่อนขึ้นศาลาแดง

18
7 กันยายน 2564 เวลา 17.20 น. ได้รับแจ้งทาง ว.13 มีรถตกไหล่ทางบริเวณทางเนินเขาก่อนขึ้นศาลาแดง ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยทาเหนือ ได้นำรถน้ำช่วยลากรถที่ตกบริเวณไหล่ทาง ได้โดยปลอดภัย