ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในชุมชน Big Cleaning Day จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46