ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ก้านไมค์ประชุม NPE QN-250 จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16