8

8

download

download

logo2

ปฏิทิน

สิงหาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

1

>> ดูทั้งหมด <<

2

>> ดูทั้งหมด <<

4

>> ดูทั้งหมด <<

1

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติฯ  จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 วัน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ  เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ แผนผัง/เครือข่าย การติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจ...

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมด้วยปลัดอำเภอแม่ออน ท้องถิ่นอำเภอแม่ออน โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อุทยานแห่งชาติบ้านแม่ตะไคร้ สวนป่าหลวงสันกำแพง        ชุมชนบ้านห้วยวังหลวง บ้านห้วยน้ำดิบ และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ตำบลทาเหนือ ประจำปี 2563          โดยมีกิจกรรมปลูกป่า...

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร อบต.ทาเหนือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ณ อาศรมธรรมจาริกการามห้วยบง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป...